Δείτε την παρουσίαση της κας Χατζηγιαννακού Αναστασίας, Λέκτορα Ενιαίας Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. με θέμα «Διαφοροποίηση Διδασκαλίας: προκλήσεις και αλήθειες» pdf