Συνάδελφοι δημιουργήσαμε την Ομάδα Ένωση Διευθυντών Π.Ε. στο facebook.

Στην ομάδα αυτή οι Δ/ντές Σχολείων (μέλη και μη μέλη της Ένωσης Διευθυντών) μπορούν να συμμετάσχουν με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και ιδεών για τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης καθώς και την διατύπωση ερωτημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Σας παρακαλούμε να δημοσιεύετε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση γενικότερα και ειδικότερα με τη Διοίκηση της Εκπάιδευσης και θέματα που αντιμετωπίζουν οι Δ/ντές καθημερινά.
Η Σελίδα της Ομάδας βρίσκεται στη διεύθυνση : http://www.facebook.com/groups/panenosi