Διοικητικό Συμβούλιο

(προέκυψε από τις εκλογές της 22ας Οκτωβρίου 2022)

 

Κουντούρης  Τηλέμαχος

Πρόεδρος

693-941-5171

Μακεδών Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

697-209-3097

Ρώιμπα Βασιλική

Γενικός Γραμματέας

697-814-2200

Ράνιος Αθανάσιος

Ταμίας

697-268-7624

Κουτσαντώνη Παρασκευή

Ειδικός Γραμματέας

693-234-3883

Γκερμπεσιώτη Γραμματία Μέλος

698-352-7368

Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος

693-227-0707

Αθανασοπούλου Αλεξάνδρα Αναπληρωματικό Μέλος
 
Μπουζούκη Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος