Βασικές θέσεις-προτάσεις της Ένωσης για το νέο σύστημα επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης
Οι 14 βασικές θέσεις-προτάσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών
Θέσεις που ψηφίστηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (28/5/16)
Διαβάστε τις θέσεις μας όπως ψηφίστηκαν στην Ετήσια Γενική Συνεύλευση
Scroll to Top