6ο Σεμινάριο του 3ου επιμορφωτικού κύκλου 2016-17
Σας ενημερώνουμε ότι το 6ο και τελευταίο σεμινάριο του 3ου
5ο Σεμινάριο 3ου επιμορφωτικού κύκλου 2016-2017
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,  σας ενημερώνουμε ότι το 5ο σεμινάριο του 3ου
4ο Σεμινάριο 3ου Επιμορφωτικού Κύκλου 2016-17
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, σας ενημερώνουμε ότι το 4ο σεμινάριο του 3ου
3ο Σεμινάριο 3ου Επιμορφωτικού Κύκλου 2016-17
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, σας ενημερώνουμε ότι το 3ο σεμινάριο του 3ου
2ο Σεμινάριο 3ου Επιμορφωτικού Κύκλου 2016-17
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, σας ενημερώνουμε ότι το 2ο σεμινάριο του 3ου
1ο Σεμινάριο 3ου Επιμορφωτικού Κύκλου 2016-17
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, Η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.
Scroll to Top