Σχετικά με το χρόνο συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων και της ενημέρωσης των γονέων στα Δημοτικά Σχολεία
του Τηλέμαχου Κουντούρη, Προέδρου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
ΠΔ 79/2017: Μια πρώτη γενική αποτίμηση
του Τηλέμαχου Κουντούρη, Προέδρου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Scroll to Top