Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και γενναία αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης
Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με
αφορμή την επικείμενη κατάργηση, από την 30ή.6.2024, των Ενιαίων
Σχολικών Επιτροπών, σε εφαρμογή του ν. 5056/2023(άρθρα 27 και 28),
στους δήμους στους οποίους λειτουργούν λιγότερες από εκατό (100)
σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει
να επισημάνει τα εξής:
(Περισσότερα...)

Scroll to Top