Ανακοίνωση-Πρόσκληση για το 8ο Δωρεάν Σεμινάριο του 8ου Επιμορφωτικού Κύκλου 2023-24
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, Σας προσκαλούμε στο 8ο σεμινάριο του 8ου Επιμορφωτικού
«Επιστολή-Κάλεσμα για εγγραφή νέων μελών στην Ένωση Διευθυντών/ντριών
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, Τον Ιούνιο του 2023 συμπληρώθηκαν 12
Scroll to Top