Μετακινήσεις μαθητών με τουριστικά λεωφορεία (υπόμνημα προς Υπουργείο Παιδείας)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων με τουριστικά λεωφορεία για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων σχολικών δράσεων εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, όπως προβλέπονται και στο άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017, σας αναφέρουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από την έκδοση της παραπάνω Υ.Α. και χρειάζονται άμεση επίλυση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
(Περισσότερα...)

Scroll to Top