Προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τη μείωση της γραφειοκρατίας των σχολικών μονάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρώντας πως η μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, καταθέτει προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τις παρακάτω προτάσεις, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους... (Περισσότερα...)

 

Scroll to Top