Προτάσεις για την ουσιαστική εφαρμογή της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή την επικείμενη εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης (εσωτερικής αξιολόγησης) και της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων για τρίτη σχολική χρονιά κατά το σχολικό έτος 2023-2024, και λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη δίχρονη εφαρμογή της, καταθέτει προς την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ... (Περισσότερα... pdf)

 

 

Scroll to Top