Όχι σε κρίσεις Δ/ντών-Δ/ντριών με αναξιόπιστα και χωρίς κύρος Συμβούλια Επιλογής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία συγκρότησης των  Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής νέων Δ/ντών-Δ/ντριών, και ενόψει της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των νέων Δ/ντών-Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων, έχει να επισημάνει τα εξής:

Δείτε ολόκληρο το κέιμενο της ανακοίνωσης εδώ.

Scroll to Top