Συγκρότηση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σας ενημερώνουμε ότι στις αρχαιρεσίες της Ένωσής μας, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 22-10-2022, για την Εξελεγκτική Επιτροπή  εκλέχτηκαν οι παρακάτω συνάδελφοι-ισσες:
 
Τακτικά Μέλη:
1. Ευαγγελίου Μαρία, Πρόεδρος
2. Γκότσης Ιωάννης, Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Λάιος Παναγιώτης, Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Μάλλιαρης Κυριάκος
2. Οικονόμου Σταυρούλα

Ευχόμαστε σε όλους καλή και δημιουργική θητεία.

Το ΔΣ
Scroll to Top