Ανακοίνωση για την καταχώριση των βιβλίων των σχολικών βιβλιοθηκών στο MySchool

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την με Αρ. Πρωτ. Φ.17/139463/Δ1/28-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη «Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», έχει να επισημάνει τα εξής: Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζητά από τις σχολικές μονάδες...

(Διαβάστε την ανακοίνωση pdf)

 

Scroll to Top