Ανακοίνωση για τις αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την έκδοση της ΥΑ 1940/19-01-2018 (Β ́ 310) με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011(Β ́ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», έχει να επισημάνει τα εξής: 

  1. Θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που προβλέπει η παραπάνω ΥΑ για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών κινούνται σε σωστή κατεύθυνση....
    (Διαβάστε: α) την ανακοίνωση pdf, β) το σχετικό ΦΕΚ pdf)

 

Scroll to Top