Συνάδελφοι -ισσες

Δημιουργήσαμε ένα forum για να μπορούμε να ανταλλάσουμε ιδέες, προτάσεις και λύσεις για προβλήματα που μας απασχολούν καθημερινά. Υπάρχει μια αρχική λίστα θεμάτων αλλά μπορεί και το κάθε μέλος να προτείνει θέματα. Στο forum μπορούν να πάρουν μέρος ΜΟΝΟ μέλη της Ένωσης. Επίσης το forum μπορούν να το δουν ΜΟΝΟ μέλη της Ένωσης.Το forum βρίσκεται στη διεύθυνση http://panenosi.gr/forum/