Η Νομοθεσία για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Π.Ε.

Θα προστεθεί σύντομα  υλικό.